ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΝΑΡΙ

Το κάμπινγκ βρίσκεται στην περιοχή Φανάρι βορειοδυτικά του κέντρου του Αργοστολίου.

Συγκεκριμένα είναι ανάμεσα από τις Καταβόθρες  και το Φανάρι των Αγίων Θεοδώρων.